Læsningens vigtighed

            STYRK DIT BARNS LÆSNING


Hvorfor betale for hjælp til læsning?

Når hverdagen er presset, og man som forældre skal læse med sit barn på et tidspunkt, hvor tiden måske er knap, og barnet er træt, kan det nemt ende i en træls situation. Denne kan i højere grad blive præget af konflikt og diskussion fremfor udbytterig læsning. Når jeg som en udenforstående fagperson læser med jeres barn, har jeg ikke forældrerollen og dermed heller ikke konflikten.

Kontinuitet og gode læsevaner er vigtige for, at jeres barn kan udvikle sin læsning. Men for at have lyst til at læse – også frivilligt – er det at føle, at man mestrer det, og at man selv kan mærke, at man udvikler sig, en forudsætning for, at man får mere mod på og lyst til at træne og videreudvikle sin læsning.

Måske oplever jeres barn, at dets læsning er mere hakkende og usikker end klassekammeraternes. Måske har klassens lærere opfordret til, at I hjemme har øget fokus på læsning. Og måske oplever I som forældre, at lige præcis dét kan være svært at passe ind i hverdagen med alle dens gøremål.

Et intens læseløft i rolige koncentrerede rammer hos mig kan være med til at bedre dit barns læsning og give mere selvtillid og tro på egne evner. Dette styrker så yderligere dit barns selvtillid, som påvirker den øvrige læring i alle fag.


Hvorfor er læsningen så vigtig?

Læsning danner baggrund for stort set al læring gennem jeres barns skoleliv. I det første skoleår er det vigtigt at komme godt fra start. Det at føle sig sikker i sin læsning hjælper, når der skal staves og skrives. Hvis jeres barn trives i skolen, giver det overskud til yderligere at tage imod læring og også overskud i forhold til det sociale i klassen.

Når jeres barn kommer på mellemtrinnet, bliver sværhedsgraden i læsningen øget, og der kommer bl.a. tekststykker til udregning i matematik. For at kunne regne disse stykker, er det vigtigt, at man ikke også skal bruge energi på afkodningen af den skrevne tekst – selve indholdet/udregning kan være svær nok i sig selv. Der vil undervejs i hele skoleforløbet også være faglig læsning samt læsning af andre sprog, som stiller store krav til læserens færdigheder. Det er vigtigt på dette tidspunkt at have automatiseret sin læsning.

Alle skoler arbejder godt med læsningen i timerne, men for at læsningen skal lykkes optimalt anbefales det, at alle børn allerede fra 1. klasse også hjemme læser 20 minutter hver dag. Det kan være svært som forældre hver dag at nå de 20 minutters læsning med sit indskolingsbarn, når der også er job, andre søskende, fritidsinteresser mm. at tage hensyn til.

Styrk dit barns læsning,

Valmuevej 9, 5800 Nyborg

Tel : 28 35 34 84

E-mail: tina.rohde@styrkditbarnslaesning.dk

Cvr nr.: 40832947