Undervisningen

            STYRK DIT BARNS LÆSNING

Første gang hos mig:

Når jeres barn kommer til mig første gang, vil jeg gerne have at en af jer forældre er med de første 10 minutter. Jeg vil snakke med jer om, hvad I mener, der er problemet. Har jeres barns dansklærer opfordret til, at I har øget fokus på læsning? Får I ikke læst nok hjemme, eller er det blevet en træls oplevelse for jer? Eller føler jeres barn, at det ikke kan følge med i dansktimerne? Der kan være mange gode grunde til at vælge en udenforstående til at hjælpe med læsningen, men jeg kan nemmere og hurtigere hjælpe jeres barn, hvis jeg har fokus på "problemet".

Efter denne lille snak vil jeg læse alene med jeres barn. Jeg vil bede jeres barn læse en let bog, så jeg får et indtryk af jeres barns niveau. Herefter tager vi fat på barnets læselektie, så I skal huske at medbringe jeres barns danskbog. Vi får øvet lektien grundigt, så jeres barn vil føle sig mere sikker, når der næste dag skal læses op i klassen.

 

De efterfølgende lektioner:

Jeg vil hver gang sammen med jeres barn øve læselektien til næste skoledag.

Når jeres barn i klassen oplever at være mere sikker i sin oplæsning, vil det blive en succesoplevelse, som yderligere styrker jeres barns læsning.

Vi vil spille forskellige spil med ord, som alle er med til at øge barnets afkodning og læseforståelse. Spillene vælges ud fra, hvad jeres barn har brug for. Jeg har mulighed for at tage en mindre test for at afgrænse, hvad der er jeres barns behov.

Jeres barn læser en frilæsningsbog op for mig. Denne skal have en passende sværhedsgrad (lixtal), så jeres barn kun lige præcis bliver lidt udfordret. Jeres barn må gerne selv medbringe en frilæsningsbog, men jeg vil vurdere, om den er egnet i forhold til jeres barns nuværende læseniveau. Jeg har også en række frilæsningsbøger, som jeres barn kan læse sammen med mig.

Disse punkter er alle med til at styrke jeres barns læsestrategier. Det øger jeres barns læsesikkerhed og stavning. Det øger ordforrådet og jeres barns evne til at skrive.

I får som forældre løbende feedback fra mig.

Materialer:

Frilæsningsbøger af en passende sværhedsgrad (lixtal).

Vi arbejder med læseforståelse enten gennem snak, som har fokus på den læste tekst eller gennem opgaver.

Spil/leg med ord: diverse brætspil samt forskellige måder at øve ”De 120 ord” og "De 360 ord". Fx gennem bankospil, dannelse af sjove og skøre sætninger, ludo- og kortspil med de 120 og 360 ord.


Jeres barn skal selv medbringe læsebog til dansk, så vi kan øve lektien.

Styrk dit barns læsning,

Valmuevej 9, 5800 Nyborg

Tel : 28 35 34 84

E-mail: tina.rohde@styrkditbarnslaesning.dk

Cvr nr.: 40832947